Algemene Voorwaarden


Bij het boeken van een fotoreportage of het bestellen van producten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan dient u dit schriftelijk aan te geven voorafgaand van de dienst of het product.


1. Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotografe worden aangepast.

1.2. De fotografe kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke schade bij mens of dier of materieel schade die tijdens de fotoreportage op wordt gelopen.


2. Fotoreportages & boekingen

2.1. De fotografe is vrij om zelf een selectie van de foto's te maken na een fotoreportage. U kunt geen beroep doen op de foto's die volgens de fotografe niet door de selectie zijn gekomen.

2.2. Binnen 14 dagen ontvangt u de foto's van de fotoreportage.

2.3. Eventuele reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

2.4. Het verschuldigde bedrag dient vooraf of op de dag zelf voldaan te worden.

2.5. Een afspraak voor een fotoreportage kan uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd. Indien de afspraak later wordt afgezegd heeft de fotografe recht op 50% van de afgesproken prijs. Uitzonderingen mogelijk.

2.6. Bij slecht weer gaat de fotoreportage niet door, er wordt een nieuwe datum afgesproken.

2.7. De fotografe is niet verantwoordelijk voor onverwachte bijkomende kosten zoals een penning of toestemming om een bepaald gebied te mogen betreden. Mocht een penning of toestemming nodig zijn, moet dit geregeld en betaald worden door de klant.


3. Aansprakelijkheid en klachten

3.1. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. 

3.2. Alleen schriftelijk gemelde klachten worden in behandeling genomen.

3.3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.

3.4. U bent zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw eigendommen tijdens de fotoreportage. Voor schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is de fotografe op geen enkele wijze aanspreekbaar.

3.5. Deelname aan een fotoreportage is volledig op eigen risico.4. Auteursrechten 

4.1. Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf zijn toegeschreven zijn in het bezit van Chanice Photography

4.2. Op geleverde foto's zitten altijd auteursrechten van de fotografe.

4.3. Digitale bestanden lever ik standaard in hoge kwaliteit zonder logo af. Ik geloof in de eerlijkheid van de mens dat zij mij benoemen of taggen in socials media posts, maar dit is geen verplichting!

4.4 De geleverde foto's mogen niet door de klant zelf bewerkt of bijgesneden worden.

4.5 Het is niet toegestaan om foto’s door te geven aan (commerciële) bedrijven zonder toestemming van de fotografe.

4.6. De fotografe mag de foto's naar eigen inzicht gebruiken voor alle doeleinden. De fotografe is niet verplicht om dit te vermelden. Indien de klant de foto's privé wilt houden dient dit schriftelijk te worden aangegeven bij de fotografe.